Fossile Brensler

I dette blogg innlegget skal jeg skrive om Fossile brensler. Jeg skal også skrive litt om olje, kull og gass. Men gå mer i dybden om olje. Fossile brensler er strømproduksjon som lages av olje, kull og gass. Olje, kull og gass stammer fra organismer som levde for millioner av år siden, derfor heter det fossile brennstoffer.

Hvordan dannes de forskjellige fossile brenslene?

Kull er en viktig energi kilde i mange land. Kull blir danner fra planterester på land, i områder der det var store skoger for 300 millioner år siden. Når trærne dør, blir de begravd til slutt av jorden. Derved blir det dannet tykke lag med torv, som blir begravet dypere og dypere, etter det blir det dannet til kull. For at skogen skal bli til kull, så må skogen ha vært der i minst 40 000 år. Kullgruver vi har i Norge, er i Svalbard.

Olje dannes hele tiden, og hele prosessen kan ta titalls millioner år. Olje er lagd av dyr og planter som levde i havet. Det som skjer er at når organismene dør, så rotner de og blir begravd i slam og leire. Slam er jord eller sand. Etter de har blitt begravd i slum og leire, så blir det omdannet til leirstein. Leirstein inneholder organiske materialer kalt kildebergart. Det er en sedimentært bergart som er eller var i stand til å genere en stor mengde hydrokarboner. Denne begravde bergarten øker temperaturen med ca, 30 grader per kilometer ned i jordskorpen, og trykket øker. Denne varmen gjør det til at olje og gass blir dannet, innimellom de sammenpressede sand og leirkornene. Bergarten oljen går igjennom heter reservoarbergarter. For å lage olje og gass, så kan det ta millioner av år.

Gass blir laget samtidig som olje, de blir faktisk dannet sammen. Så forklaringen på hvordan det blir dannet står i avsnittet om oljen. Men hvis kildebergarten er kull, så blir det mest laget gass istedenfor olje.

Er fossile brensler fornybare?

Fossile brensler er ikke fornybare. Fornybare energi kilder er en energikilde som ikke kan bli brukt opp, siden det blir dannet nytt stadig. Men kull, olje og gass, blir brukt opp veldig fort. Det blir brukt fortere enn det blir bygd opp nytt. Derfor er det ikke fornybart. Fornybare energikilder er for eksempel vann, vind eller sol.

Hva bruker vi fossile brensler til?

Vi bruker fossile brensler som en energikilde. Vi bruker oljen som et drivstoff til biler og andre transport midler som busser, tog og fly.

Vi bruker også kull, gass og olje til å lage mat og til varming. Men vi bruker faktisk gass og olje til å få elektrisitet. Gasskraftverk og Oljekraftverk er vanlige og bruke til elektrisitet.

Hvordan får vi tak i fossile brensler?

For å få tak i Olje, Kull og Gass, så må man bygge rør på bunnen av havet. De legger noe som heter borestreng på havbunnen. Borestrengen består av kortere rør på ca 10cm som blir satt sammen og trengt igjennom berglagene. På enden av denne borestrengen er det en borekrone, som jobber seg nedover i havbunnen. Denne borekronen, må jo så klart byttes noen ganger, etter den har vært i havbunnen noen ganger. da blir den dratt ut sakte, men sikkert. Derfor er det en veldig dyr og sakte prosess. På bildet under så er det illustrert hvordan det funker.

123

 Fordeler og Ulemper med Fossile Brensler:

Fordeler med fossile brensler er at det er lett og transportere. Det er også mye lettere tilgang til fossile brensler, enn til andre energikilder. Fordeler for oss som bruker fossile brensler som en energi kilde. Er at vi får Elektrisitet, varme og transport.

Ulemper med fossile brensler er at det er veldig kostbart. det kan koste mellom 15 til 40 tusen kroner. Fossile brensler slepper også ut mye CO2.,Som øker varmen i verden, som skaper globaloppvarming

Sammenhengen mellom andre blogginnleggene:

Sammenhengen mellom dette blogginnlegget, og de forrige. Er at fossile brensler er organisk kjemi. Som for eksempel så er Olje inneholder hydrokarboner, imens olje blir til så blir hydrokarboner ogsålagd.  Fossile brensler har også en sammenheng til blogginnlegget om bergarter. Fordi stein, blir brukt til å lage olje og gass, siden det blir til under lag med stein og høyt trykk.  Dette blogginnlegget av også en sammenheng til Pangea, siden olje og kull blir til ved jordskorpen, pågrunna den høye varmen.

På denne siden så kan man finne ut hvor mye olje, gass og kull som har blitt brukt siden du blir født. Man kan også finne ut hvor mye olje som har blitt brukt siden du åpnet siden.

Kilder: 

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/apr/10/how-much-fossil-fuel-are-we-using-right-now

http://kunnskapsfilm.no/video/fossile-brensler/

http://eis.no/energikilder/gass/

Skrevet av  Desiree

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s