Bergarter | Charlotte

Fjell kan bestå av flere typer bergarter, og de blir delt inn i 3 hovedgrupper etter hvordan de blir dannet. Måten bergearter blir dannet er enten som:Diabas.jpg

  • størkende bergarter som også kalles for magmatiske bergarter. De blir laget når smeltet stein altså magma blir avkjølt og størkner. 
  • sedimentære bergarter blir til av lag av stein, sand og_0002_leirskifer.jpg
    jord som dannes på havbunnen eller på land. etter hvert som nye lag legger seg over dem, presses lagene sammen og blir til harde lag av berg.
  • omdannede bergarter kalles også for metamorfe bergarter. De er laget av det _0009_gneiss.jpgsom opprinnelig var størknede eller sedimentære bergarter. Når disse blir presset ned i grunnen, for eksempel når to kontinentalplater kolliderer, utsettes de for høyt trykk  og høye temperaturer. Dette forandrer og omdanner de opprinnelige bergartene. Slik kan kalkstein bli til marmor, sandstein til kvartsitt og granitt bli til gneis.

Det bergartene er laget av er, i følge geologer, bergartene er satt sammen av ett eller flere mineraler. Mineralene kan være både salter, molekyler og kjemiske forbindelser. de kan bestå av ett eller flere grunnstoffer. Mineraler er grunnstoff eller ulike kjemiske forbindelser som brukes til å forklare hva berg og stein består av. Alle de mineralene i naturen blir til gjennom geologiske prosesser. Som betyr at de kan ha blitt dannet under ekstreme trykk og temperaturer.

Charlotte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s