Hydrogen som energibærer

En energibærer er fremstilt fra en energikilde. I den prosessen ved å fremstille energibæreren vil noe av energien fra energikilden gå tapt, som vil si at energibæreren bærer med seg mindre energi enn det energikilden opprinnelig hadde. Det som skjer er at noe av energien går over til en lavere form for energi, som varme. Da kan ikke denne delen av energien brukes til det den egentlig skulle brukes til.

Energien som er lagret i hydrogengass ligger i elektronene hydrogenatomene deler. Elektronene kan føres gjennom elektrolyse, hvor elektrisitet blir ledet gjennom vann via to elektroder som fører til at vannmolekylene splittes i hydrogengass og oksygengass.

 En annen måte og produsere hydrogen på er via damp-metan-reformering, eller splitting av metangass og vannmolekyl ved høy temperatur

Hydrogen som drivstoff til biler:

En hydrogenbil er en bil som bruker hydrogen som drivstoff. Mange forskere og store bilprodusenter mener at hydrogen kan bli et viktig drivstoff i fremtiden.

Hydrogengass er en svært energirik gass, over tre og en halv ganger så energirik som bensin pr. vektenhet.

Hydrogen er vårt letteste grunnstoff. En kubikkmeter hydrogen veier bare 89 gram, så for at hydrogenet skal ta mindre plass, presser man gassen sammen og øker trykkheten til 700 atmosfærer før man fyller det på tanken i hydrogenbilene.

Hvordan en hydrogenbil er satt sammen: https://www.youtube.com/watch?v=2hz8SpIS2JE

Hydrogen som drivstoff i forbrenningsmotorer (den typen motor vi finner i en vanlig bensinmotor og diesel bil i dag) har vært demonstrert i personbiler av bilprodusenten BMW helt siden 1979, disse bilene er veldig lite utbredt i dag.

Når vi snakker om bruk av hydrogen i transportsammenheng i dag, benytter man gjerne en brenselcelle og dette på grunn av at de er langt mer effektive enn forbrenningsmotorer.

Brenselcellen omdanner kjemisk energi i hydrogen direkte til elektrisk energi som igjen driver en elmotor, på denne måten kan hydrogenbilene være like miljøvennlige som en batteri-elektrisk bil.

Martine

skjermbilde-2016-11-02-kl-16-15-53

Hydrogengass har to atomer og oksygengass har også to atomer.

Men i vann så er det bare to hydrogen  atomer (som er riktig for å får hydrogengass), mens det bare er 1 oksygenatom(som trengs to atomer for å bli oksygengass).  Får å få dette til å bli riktig må man ha dobbelt så mange vann molekyler for å lage oksygenmolekyler, da får man også dobbelt så mange hydrogenmolekyler.

Youtubevideo : Hydrogenbil

Hydrogenbil
Det første vi gjorde var å helle vann inn i “motoren” der vi hadde koblet til en generator der vi sveivet og ga motoren energi til å separere molekylene. Etter en stund hadde vi separert hydrogengassen og oksygengassen. Etter så  koblet vi fra generatoren og satte motoren i bilen. Vi tok den med  til et sted der den kunne kjøre og koblet ledningene fra motoren og koblet den til bilen. Den begynte å kjøre med en gang og ca etter 5 minutter og 40 sekunder gikk den tom for hydrogen.
  1. Fylle vann i beholderen.
  2. Koble beholderen til en håndgeneratoren
  3. Sveiv på håndgeneratoren som vil gi energi som vil separere hydrogen og oksygenmolekylene.
  4. Koble generatoren og beholderen, og fest beholderen i bilen.
  5. Ta den med til et sted der den kan kjøre og koble beholderen til bilen.
Bilen vil begynne og kjøre og hvor lenge, det spørs på hvor mye hydrogen du har.
Når den separeres går den til en del av beholderen men oksygenet går til den andre siden.
Når bilen kjører bruker den hydrogenet og hydrogenet går ned og tilbake i delen av beholderen den startet med.
Etter  alt hydrogenet har gått ned til delen der den startet vil bilen ikke kjøre mer.
Vannet som er igjen i beholderen kan helles tilbake i flasken og kan brukes igjen til flere forsøk senere

Charlotte

Når du bruker elektrisitet til å skille to stoffer, heter det elektrolyse. Elektrolyse har mye med separering av hydrogen å gjøre. Elektrolyse er det som foregår når vi sender elektrisk strøm gjennom en elektrolytt. Elektrolysen har positive og negative ioner, under elektrolysen så deles de. Det som skjer når de negative ionene kommer fram til de positive ionene, er at de mottar elektroner fra elektroden, men når den positive ionen kommer frem til den negative ionen, gir den fra seg elektroner til elektroden.

Motsatte ladninger tiltrekker hverandre, så negative ioner blir tiltrukket til positive ioner. Så i væske så beveger begge ioner igjennom væsken, og starter en elektrisk strøm i saltvannet. denne strømmen går så lenge det finnes ioner i væsken.

Dette er det som skjedde på forsøket vårt. Når vi pumpet vannet på bilen, så ble den negative ionene tiltrukket av de positive ionene i væsken. Dette skapte en elektrisk strøm i væsken, som fikk bilen til å gå en stund. Når bilen stoppet så var det ikke mer, ioner i væsken.

skjermbilde-2016-11-02-kl-16-36-17

Desiree

Advertisements