Bergarter

Bergarter er de faste materialene som jordskorpen er bygd opp av. Bergarter blir delt opp i tre forskjellige typer. Den blir delt opp i metamorfe, sedimentære og magmatiske bergarter.

Metamorfe bergarter blir også kalt omdanningsbergarter. Omdanningsbergarter dannes ved at en bergart blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur eller begge. De gamle mineralene blir da omdannet til nye mineraler, og opprinnelige strukturer kan forandres til det ugjenkjennelige.

Sedimentære bergarter dannes ved at leire, sand eller grus blir klemt sammen til en hard bergart. Denne bergarten inneholder ofte også fossiler.

Magmatiske bergarter blir også kalt størkningsbergarter , som dannes med at magma størkner til stein. Denne deles inn i tre grupper dagbergarter, gangbergarter og dypbergarter. Dagbergarter er når lava størkner på jordasoverflate. Gangbergarter er når magma størknet et stykke ned i jordskorpen. Dypbergarter er når magma blir størket i dypet.

Dette blogg innlegget er koblet til blogg innlegget om pangea og fossile brensler. Den er koblet til Pangea, fordi Pangea er om jordskorpen. jordskorpen inneholder jo stein. I blogg innlegget om fossile brensler, så blir fossile brensler funnet begravd under sand, leire og grus. Det blir også sedimentære bergarter. Fossile brensler blir også dannet under høyt trykk og høy temperatur.

Kilder:
https://snl.no/bergarter
http://www.nhm.uio.no/skoletilbud/undervisningsopplegg/hovedoya/geologi/bergarter-mineraler/typer/
https://no.wikipedia.org/wiki/Sediment%C3%A6r_bergart

Skrevet av Desiree

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s