Fossile brensler | Charlotte

Fossile brensler er olje, gass og kull som er verdens strømproduksjon på rundt 65%, som lages ved å forbrenne dem. Olje, gass og kull er energikilder som stammer fra organismer som levde for millioner av år siden. Noe som gjør at vi kaller dem for fossile brennstoff. Da organismene levde hentet de energi fra sola for å vokse og leve, og når de døde ble solenergien lagret i de kjemiske forbindelsene i organismene. Det gjør at når vi brenner olje, gass og kull bruker vi egentlig bare energien i gammelt sollys.oil

Olje stammer opprinnelig fra døde planter og dyr og hele prosessen kan ta mange millioner år. Oilje dannes ved at organiske materiale må først isoleres i et oksygenfrit
t sediment. Grunnen til det er at oksygen gjør sånn at dyr og planter råtner. Når det organiske materialet er isolert må det bli utsettes for trykk og varme. Trykket og varmen fører til at det blir dannet olje, og gass i porene innimellom de sammenpressede sand- og leirkorn.

Kull blir dannet fra planterester på land hvor da 160-12trærne døde og de ble delvis begravet. I sånne områder hvor det skjedde, ble trærne omdannet til et tykt lag med torv som ble begravet dypere og dypere. Prosessen er veldig lik hvordan olje blir dannet, de forskjellige materialene blir begravet og omdannet ved hjelp av trykk og varme, bare at prosessen starter på land og ikke i havet.

Olje er en del av verdens strømproduskjon på rundt 65% som er laget med fossile brennstoff. Fossile brennstoff er olje, kull og gass, grunnen til at de blir kalt for det er fordi energikildene stammer fra organismer som levde for flere millioner av år siden (altså fossiler). Olje blir dannet ved at det organiske materialet fra døde planter og dyr blir isolert og utsatt for trykk og varme. Når de lagene av organisk materiale, slam, sand og leire blir begravd dypere og dypere i havbunnen gjennom flere år blir det omdannet til leirstein. Leristein blir også kalt for kildebergart og det er leirstein som inneholder organisk materiale. Jo lengre ned kildebergarten er mot jordskorpa jo varmere og høyere trykk vil det bli, temperaturen vil øke med ca 30° per kilometer. På grunn av varmen og trykket danner det olje og gass innimellom de sammenoressede sand- og leirkornene i porene. Siden vann er tyngere enn olje, så vil oljen etter hvert flyte opp og ligge over vannholdige bergarter i retning av overflaten.Vannholdige bergarter blir også kalt for reservoarbergarter. Men hele vandringen til oljem kan ta felre tusener av år og hele “turen” kan være flere mil.

Sammenhengen med fossile brensler (dette innlegget) og blogginlegget Hydrogen som energibærer er at begge handler om et stoff som energibærer, forskjellen er at å ha hydrogensom energibærer er fornybart mens fossile brensler er ikke det. Det som er likt med fossile brennsler og hydrogen er at begge er energibærere,  men ulikheten er at hydrogen er fronybart mens fossile brennsler er ikke selv om det kommer fra naturen.

Sammenhengen med fossile brensler (dette innlegget) og blogginlegget hydrokarboner og karbohydrater (det står litt om hydrokarboner i det innlegget) så står det at hydrokarboner er gass, olje og plastikk. Fossile brennsler er da gass, olje og kull. Men måten blogginleggene har en sammenheng er at oljen og gasse vi finner er dannet ved nedbrytning av alger.  ALger inneholder mye av hydrogen og karbon som er to grunnstoffer hydrokarboner består av, og derfor har de en sammenheng av hverandre.

Sammenhengen med fossile brensler (dette innlegget) og blogginlegget pangea og bergarter er at pangea var en super stor kontinental plate men kontinentalplatene står ikke stille, de beveger seg på tyktflytende steinmasse i mantelen. og sånn har de gjort i hundrevis av år, til det vi har fått i dag. består jordskorpen vår av syv store og en rekke mindre plater. Da de forskjellige platene beveget seg i fra hverandre, og kræsjet sammen skapte det nye kontinenter og fjell. og kontinentalplatene beveger seg forsatt idag, ca. 10 meter hvert år. Måten blogginleggene har en sammenheng er at når kontinentalpaltene kræsjer og danner fjell blir det også hard trykk når det skjer. Og da vil dyr og planter som blir isolert av platene med også trykk fra platene som beveger på seg og varme fra jordens varme kjerne som fungerer som en kokeplate som er grunnen til bevegelsene i kontinentlaplatene, blir det til fossile brennsler.

Mer om fossile brensler så kan du se på denne videoen.

Charlotte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s