Krefter, friksjon og Newtons lover – Martine

 • Tyngdekraft                             Krefter oppstår når noe:
 • Dreiekraft                                – Er i direkte kontakt
 • Hestekrefter                            – Har elektrisk ladning
 • Bremsekraft                            – Er magnetisk
 •                                                   – Utsettes for tyngdekraft

Krefter kan få en ting til å:

 • Endre form
 • Endre bevegelse
 • Endre trykk

Isac Newton111

 • (1642 – 1747)
 • Matematiker og vitenskapsmann.
 • Har fått æren av å oppdage tyngdekraft/gravitasjonskraft.
 • Alt som har masse, har gravitasjonskraft
 • Jo større masse, jo større gravitasjonskraft.

I følge den julianske kalenderen ble Isaac Newton født 25. Desember 1642, men i følge den gregorianske kalenderen ble han født 4. Januar. I følge den julianske kalenderen døde han 20. Mars 1726. Sir Isaac Newton var en engelsk matematiker, fysiker, astronom, alkymist, kjemiker, oppfinner og naturfilosof. Han blir betraktet som en av tidenes største vitenskapsmenn og matematikere.

Han er kjent for mye, men hans hoved verk er “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica”, som ble publisert i 1687. Gjennom dette verket la han grunnlaget for den klassiske mekanikken. Han gikk ut i fra Keplers lover for plantenes bevegelser, og han var den første til å vise at bevegelsen til objekter på jorda og objekter i himmelrommet følger de samme lovene. Newton gjorde også store oppdagelser i matematikken og sammen med Leibniz regnes han som grunnleggeren av matematisk analyse.

Oppdagelsen av tyngdekraft 

Sir Isaac Newton oppdaget at det trengs en kraft for å endre farten eller retningen til et objekt som er i bevegelse. Han skjønte at det var gravitasjonskraften som fikk eple til å falle ned fra treet og han tenkte seg fram til at gravitasjonskrefter eksisterer mellom alle objekter. Newton fant også ut at for å bevege noen objekter trengs det mer kraft enn for å bevege andre.

Newtons mest berømte formel sier at kraften (F) som trengs for å flytte et objekt med en viss masse (m) med en viss akselerasjon (a) er likt produktet av massen og raten.

F = m * a

Robert Hooke 111111

Robert Hooke ble født i følge den julianske kalenderen 18. Juli, men i følge den gregorianske kalenderen ble han født 28. Juli 1635. Han døde i følge den julianske
kalenderen 3. Mars 1702, men i følge den gregorianske kalenderen døde han 14. Mars 1703.

Normalkraft

Normalkraften er en kraft som virker i motsatt retning av tyngdekraften.

Normalkraften er like stor som tyngekraften.

Newtons lover

Krefter måles i newton (N)

 1. lov: Et objekt vil fortsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning, så 18424939_1296685183742301_2089455318_nlenge summen av kreftene som virker på gjenstanden er null.
 2. lov: Summen av kreftene (F) som virker på et legeme, tilsvarer legemets masse (m) multiplisert med akselerasjonen (a).
  18424909_1296686963742123_1383038381_n

 

3. lov: Når det virker en kraft på et legeme, vil det alltid virke en like stor kraft tilbake fra legemet.

 

 

 

 

 

Friksjon -> Alt har friksjon! -> Alt man kan ta på har friksjon

Et annet ord for friksjon er bremsekraft.

Friksjon er en kraft som virker i motsatt retning av bevegelses-kraften.

18361035_1296689343741885_13991019_n

Friksjon oppstår fordi to gjenstander er i direkte kontakt.

18378807_1296691893741630_1056375955_o

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s