Drivhuseffekten – Martine

Drivhusgassene slipper varmen fra sola og inn til jorda, og holder på denne varmen.

Hva er drivhusgasser?

CO2 og metan er de mest vanlige drivhusgassene.

Felles for disse to gassene er at de inneho1lder karbon.

Hva har dette med bruken av fosilt brensel?

  • Olje er hydrokarboner
  • Gass er hydrokarboner
  • Kull er “rent” karbon.

Utslippet fra disse energibærerne er CO2!

Litt om drivhuseffekten

Drivhuseffekten er varmegasser. Drivhusgassene slipper varmen fra sola inn til jorda og holder på denne varmen. Disse gassene fungerer som veggene i et drivhus.

Hvis du kaster fra deg søppel, og forurenser nabolaget, er det først og fremst et lokal problem. Søppelet ligger der til noen fjerner det eller at det råtner opp. Med karbondioksid og andre drivhusgasser er det annerledes. Når gassen først er sluppet ut i atmosfæren, sprer den seg ut over hele jorda. Problemet er globalt. Av utslippene av 2001 kom 40% fra industri, 31% fra hjem og husholdningsavfall, 22% kom fra transport og 4% fra jordbruk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s