Organisk kjemi (Martine)

 • Karbon forbindelser -> Inneholder både karbon og hydrogen.
 • 0,01 % av alle atomer er karbon, men over 50% av alle molekyler inneholder karbon.

Navnsetting av enkle hydrokarboner

 • Alkoner, består av hydrogen og karbon. Med kun enkeltbindinger mellom karbonene.
 • Alkener, består av hydrogen og karbon, med minst en dobbelbinding mellom karbonene.
 • Alkyner, består av hydrogen og karbon, med minst en trippelbinding mellom karbonene.

Tell antall karbon som ligger etter hverandre i en rekke.

 1. Met –
 2. Et –
 3. Prop –
 4. But –
 5. Pent-
 6. Heks –
 7. Hept-
 8. Okt –
 9. Non –
 10. Dek –

Se etter den største bindingen i stoffet.

– Enkelbinding -> Alkan -> Avslutt navnet med -an

=Dobbelbinding -> Alken -> Avslutt navnet med -en

≡Trippelbinding -> Alkyn -> Avslutt navnet med -yn

Tell antall karboner, se etter antall bindinger

skjermbilde-2017-02-15-kl-14-41-26

(Stoffet heter Heksen) -EN fordi det er dobbelbinding, HEKS fordi det er 6 c-er.

H har en elektronparbinding

C har fire elektronparbindinger

skjermbilde-2017-02-15-kl-14-45-12

skjermbilde-2017-02-15-kl-14-49-27

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s