Karbohydrater | Charlotte

Karbohydrater er ikke det samme som hydrokarboner.

 • Hydrokarboner er gass, olje og plastikk, 
 • Karbohydrater er sukker.
 • Hydrokarboner er karboner satt sammen i kjede. 
 • Karbohydrater er karboner satt sammen i en ring. Denne strukturen kalles “syklo molekyl”.
 • Et annet ord for sukker er “sakkarider”.

Sakkarider

 • Monosakkarider: “Mono” betyr “en”. Et monosakkarid er satt sammen av et syklomolekyl.
 • Disakkarider: “Di betyr”to. Et disakkarid er satt sammen av to syklomolekyl.
 • Polysakkarider: “Poly” betyr “flere”. Et polysakkarid er satt sammen av flere syklomolekyl.

Sturkturformel

Vanskeligk

 

 

 

 

 

 

C6H12O6

Glukose/druesukkerUten navn.png

 

Enkel

 

Kort om navnsetting

Sakkaridene følger ikke samme mønster for navnsetting som hydrokarboner, hydroksyler og karboksyler.

 • Tell antall C-er (karboner)
 • Tell antall H-er
 • Tell antall O-er

Se istedet etter endingen -ose i det kjemiske navnet. Ender navnet på -ose er det et sakkarid.

EKS:

 • glukose(druesukker)
 • Fruktose(fruktsukker)
 • Laktose(melskesukker)

Charlotte

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s