Karbohydrater

Karbohydrater

I dette blogg innlegget skal jeg skrive om karbohydrater. Jeg skal skrive om hva vi deler karbohydrater i, og hvordan man finner det kjemiske navnet og den kjemiske formelen.

Karbohydrater er ikke det samme som hydrokarboner. Hydrokarboner er gass, olje og plastikk, mens karbohydrater er sukker. Hydrokarboner er karboner satt sammen i kjede. Karbohydrater er karboner satt sammen i en ring. Denne strukturen kalles «syklon molekyl».

Vi deler karbohydrater i tre forskjellige hovedgrupper: monosakkarider, disakkarider og polysakkarider.

Monosakkarider: «Mono» betyr «en». Et monosakkarid er satt sammen av ett syklon molekyl.

Disakkarider: «di» betyr «to». Et disakkarid er satt sammen av to syklon molekyl.

Polysakkarider: «Poly» betyr «flere». Et polysakkarid er satt sammen av flere syklon molekyl.

Strukturformel:

Det er to forskjellige strukturformler en vanskelig og en enkel. Den vanskelige ser sånn ut:

Den enkle strukturformelen ser slik ut:

Den kjemiske formelen til den vanskelige strukturformelen er:C6H12O6

Kort om navnsetting: Sakkaridene følger ikke samme mønster for navnsetting som hydrokarboner, hydroksylet og karboksylet.

Se i stedet etter ending –ose i det kjemiske navnet. Ender navnet på –ose er det er sakkarid.

Eks: Glukose (druesukker), Laktose (melkesukker), Fruktose (fruktsukker) og Galaktose

Skrevet av Desiree 10b

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s