Hydroksyler

Hydroksyler

I dette blogg innlegget skal jeg skrive om hydroksyler, og hvordan man navn setter dem. Hydroksyler består av et oksygen og et hydrogen forbundet til et hydrokarbon (alkan, alken eller alkyn).

Når man skal navn sette hydroksyler, så må man gjøre nesten det samme man gjør med hydrokarboner. Man bruker denne listen for å finne ut den første delen av navnet.

Antall karbonatomer i rekke: Forstavelse:
1 Met-
2 Et-
3 Prop-
4 But-
5 Pent-
6 Heks-
7 Hept-

 

For å finne det kjemiske navnet, så må man først telle antall karboner i kjede (met, et, heks). Se etter den største den største bindingen (an, en, yn) og avslutt med «OL».

Eksempel:          dd

Her så har man 2 karboner og 4 hydrogen. Siden denne strukturformelen hadde 2 karboner, så er forstavelsen «et». Denne strukturformelen har også en dobbel binding som betyr at den skal ha endelse «en». Så det kjemiske navnet ble: Etenol

For å finne ut den kjemiske formelen, så må man først telle antall karboner, deretter antall hydrogen som ikke inngår i hydroksylgruppa, og avslutt med «OH».

Eksempel:

Denne strukturformelen har 2 karboner og 4 hydrogen. Som betyr at den kjemiske formelen blir C2H4OH.

Det er hvordan man finner det kjemiske navnet og den kjemiske formelen.

Skrevet av Desiree 10b

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s