Hydrokarboner

Hydrokarboner

I dette blogg innlegget, skal jeg skrive om hydrokarboner. Jeg skal skrive om hvordan man finner ut navnet og den kjemiske formelen til strukturformel.

Hydrokarboner har forskjellige typer navn og forskjellige typer kjemiske navn.

Antall karbonatomer i rekke: Forstavelse:
1 Met-
2 Et-
3 Prop-
4 But-
5 Pent-
6 Heks-
7 Hept-

 

Hydrokarboner har og navn som Alkaner, Alkener og Alkyner. Alkaner består av hydrogen og karbon med en enkelbinding mellom karbonene. Alkener består av hydrogen og karbon, med minst en dobbelbinding mellom karbonen. Alkyner består av hydrogen og karbon med minst en trippelbinding mellom karbonen. Dette må man også vite for å finne ut den navnet på strukturformelen.

Enkelbinding- alkan- an

Dobbelbinding- alken- en

Trippelbinding- alkyn- yn

Det man må gjøre for å finne ut navnet er og først finne ut hvor mange karboner som ligger i en rekke. Når man har funnet ut hvilket forstavelse den har, så må man se om strukturformelen har en enkelbinding, dobbelbinding eller trippelbinding.

For eksempel:

Strukturformel:  ee

Her har vi bare en enkelbinding, og 3 karboner i rekke. Som betyr at navnet blir Propan. Siden den har en enkelbinding så legger vi til «an» bak prop.

Det andre man skal finne ut er den kjemiske formelen til strukturformelel. Det man skal gjøre da er finne ut antall karboner, deretter antall hydrogen. På eksempelet så har vi 3 karboner og 8 hydrogener. Da skriver vi den kjemiske formelen: C3H8

Dette er hvordan man finner ut navn og kjemisk formel til en strukturformel.

Skrevet av Desiree 10b

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s