Karbohydrater (Martine)

Karbohydrater er ikke det samme som hydrokarboner.

Hydrokarboner er gass, olje og plastikk, mens karbohydrater er sukker.

Hydrokarboner er karboner satt sammen i kjede.

Karbohydrater er karboner satt sammen i en ring.

Denne strukturen kalles “syklomolekyl”.

Et annet ord for sukker er “sakkarider”.

Monosakkarider: “Mono” betyr “en”.

Et monosakkarid er satt sammen av et syklomolekyl.

Disakkarider: “Di” betyr “to”.

Et disakkarid er satt sammen av to syklomolekyler,

Polysakkarider: “Poly” betyr “flere”

Et polysakkarid er satt sammen av flere syklomolekyl.

naturfag-blogginnlegg

Kort om navnsetting:

Sakkaridene følger ikke samme mønster for navnsetting som hydrokarboner, hydroksyler og karboksyler. Se i stedet etter endingen -ose i det kjemiske navnet. Ender navnet på -ose er det et sakkarid.

EKS:

  • Glukose (druesukker)
  • Laktose
  • Fruktose (fruktsukker)
  • Galaktose

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s