Alkohol | Hydroksyler | Charlotte

Alkohol ligner på hydrokarboner og gis navn på samme måte som hydrokarbonene. For å vite om det er alkohol eller ikke kan man se etter eningen “-ol”. Eks. metanol er en alkohol.

forskjellen mellom alkoholene og hydrokarbonene er at ett eller flere av hydrogenatomene blir byttet ut. i stedet for å være bundet til et hydrogenatom, bindes minst ett av karbonatomene til et oksygenatom som igjen er bundet til et hydrogenatom. En slik OH-gruppe kalles også en hydroksylgruppe og er et eksempel p åen funksjonell gruppe. For å si det enkelt så er det at alkoholer er hydrokarboner som har bundet til seg en eller flere hydroksylgrupper.

Navnsetting av alkoholer

Kjemiske navn:

  • Telle antall C-atomer i karbonkjeden
  • Se hvilke bindinger det er -an (enkelbinding), -en (en eller flere dobbeltbindinger), -yn (en eller flere trippelbindinger)
  • En OH-gruppe gir stavelsen -ol på slutten av navnet.                                                           To OH-grupper blir -diol                                                                                                             Tre OH-grupper blir -triol

Kejmisk formel:

  • Tell antall karbon (C)
  • Tell antall hydrogen (H) som ikke inngår hydrogsylgruppa
  • Avslutt med “OH”

 

Bilderesultat for hydroksyl

Bilderesultat for metanol strukturformel

 

metanol

CH3OH

 

Charlotte

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s