Hydrokarboner | Charlotte

Organisk kjemi

  • Karbonforbindelser: inneholder både karbon og hydrogen
  • 0.001 % av alle atomer er karbon. Over 50% av alle molekyler inneholder karbon.

Hydrokarboner er molekyler som bare består av hydrogen- og karbonatomer. For å sette kjemiske navn på hydrokarbonene må man se på strukturformelen. Den første delen av navnet er antall karbonatomer som befinner seg i rekke etter hverandre i molekylet.   F.eks. Met-

Navn på antall karbon som ligger etter hverandre i en rekke

1 = Met-                                           6 = Heks-

2 = Et-                                              7 = Hept-

3 = Prop-                                          8 = Okt- 

4 = But-                                            9 = Non-

5 = Pent-                                        10 = Dek-

Etter det skal man se om finnes en eller flere bindinger i karbonene som er enten dobbel eller trippel.                                                                                                                                           Om den har bare enkel bindinger vil navnet slutte på f.eks. Metan.                                      Om den har minst en dobbelbinding vil det slutte på f.eks. Meten.                                            Til slutt, om den har mist en trippelbinding slutter det kjemiske navnet f.eks. Metyn.

Bindinger i stoffer

Enkelbinding     –  Alkan                -an

Dobbelbinding  –  Alken                -en

Trippelbinding  –  Alkyn                -ynRelatert bilde

Alkan, består av hydrogen og karbon med kun enkeltbindinger mellom karbonene.alken

Alkener, består av hydrogen og karbon med minst
en dobbelbinding mellom karbonene.Relatert bilde

Alkyner, består av hydrogen og karbon med mist en trippelbinding mellom karbonene.

Elektronparbinding er antall bindinger de forskjellige stoffene må ha. Eks. karbon må ha 4  bindinger, ikke mer ikke mindre. Hydrogen kan kun ha 1 binding.

Charlotte

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s