Newtons lover | Charlotte

Sir Isaac Newton (1642-1726(jul), 1643-1727(greg)), var en engelsk matematiker og fysiker. Han er en av historiens vikrigste og mest innflytelsesrike vitenskapspersoner. Newton studerte bevegelse, gravitasjon og lys og han grunnla ved sine observasjoner den klassiske fysikk. Han har fått æren til å oppdage tyngdekraften.

Newton ble født i Woolsthrope i England, og var en sønn av en bonde. Hans far døde før han ble født og hans mor giftet seg igjen da Isaac var tre år. Da flyttet hun inn med sin mann og Isaac flyttet inn hos sin bestemor. I 1661 begynte han å sturdere ved Cambridge University. I 1669 ble han en professor i matematikk ved Cambridge University.

Bilderesultat for newtons 1 lov

Newtons 1. lov

  • Et objekt vil forsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning så lenge summen av krefter som virker på gjenstanden er null.
  • Hvis en gejnstand ligger i ro så betyr det at gjenstander er lik null. Den vil alltid være i ro hvis summen av kreftene på gjenstanden er null.
  • I kollisjon er du ikke bruker bilbelte, så vil du forsette å bevege det framover når du krasjer (til du blir stoppet av noe). Bruker du bilbelte så vil beltet bremse farten.

Newtons 2. lov

  • Summen av kreftene (F) som virker på en gjenstand, tilsvarer gjenstandens masse (m) miltiplisert med akselerasjonen (a). F = m * a

Newtons 3. lovBilderesultat for newtons 3 lov

  • Når det virker en karft på et legeme, vil der alltid virke en like stor kart tilbake fra legemet.

Her er en video som forklarer alle lovene og eksempler på det  i hverdagen.

En kraft er en vekselvirkning mellom to eller flere legemer. Kraften ytrer seg ved et drag i, eller et skyv på legemet og må skrive seg fra et annet legeme.

Sammenhengen mellom Newtons 2. Lov og formelen for tyngdekraft er at Newtons 2. lov som er F=m*a kan man bruke for å fonne tyngdekraften bare man må bytte ut noen av bokstavene. F må byttes med G (tyngdekraft) = m(masse) * g (tyngdensakselerasjon(9,81)). Som blir G=m*g

Charlotte

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s