Newtons lover

Isaac Newton ble født 1642-1727. Han var en matematiker og vitenskapsmann. Isaac fikk æren av å oppdage tyngdekraften/gravitasjonskraften. Han er en historiens viktigste og mest innflytelsesrike vitenskapspersoner. Newton studerte bevegelse, gravitasjon og lys.

Robert Hooke var også en av de flinkeste vitenskapsmennene. Så Isaac og Robert var jo alltid i konkurranse. Det som skjedde var at Robert påsto at Isaac tok ideen hans. Siden begge hadde komme med samme oppdagelse. I 1678 utformet Hooke en teori om en kraft som avtar med kvadratet på avstanden, og som kunne forklare planetenes bevegelser. Men det ingen visste var at Isaac hadde oppdaget dette, tiår før, uten og offentlig gjøre oppdagelsen.

Det er tre forskjellige newtons lover. Den første er «et objekt vil fortsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning, så lenge summen av kreftene som virker på gjenstanden er null». Den andre er «summen av kreftene(F) som virker på et legeme, tilsvarer legemets masse(m) multiplisert med akselerasjonen(a). Den siste loven er «når en kraft på et legeme, vil det alltid virke en likestor kraft tilbake fra legeme».

Det finnes forskjellige type krefter. Det er tyngdekraft, dreiekraft, hestekraft og bremsekraft. Dette oppstår om noe er i direkte kontakt, har elektrisk ladning, er magnetisk osv. krefter kan endre bevegelse, trykk eller form til legeme.

Sammenhengen mellom Newtons 2.lov og formelen til tyngdekraften?
Newtons 2.lov sier at F=m*a og formelen for tyngdekraften sier G=m*g(F betyr Force-Kraft) og (G betyr gravityforce-tyngdekraften)er det samme men G gjelder bare på jorda. A er akselrasjon(kan variere) og liten g er tyngdensakselrasjon på jorda(alltid 9,8).

Desiree

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s