Pangea

Kontinentalplatene beveger seg på på tyktflytene steinmasse i mantelen. Dette har den gjort i hundre vis av år.  De forskjellige platene beveger seg i fra hverandre, og kræsjer sammen. Pågrunnav at platene har beveget på seg, har det blitt skapt nye kontinenter. Når platene kræsjer så kan det dannes fjell.

Desiree

 

Jordskorpen består av syv store og en rekke mindre plater. Disse platene beveger seg med hastigheter opp til ca. 10 meter hvert år, dette fenomenet kalles platetektonikk (tektonikk).

Man antar at jordens varme kjerne fungerer som en kokeplate, og det er det man antar at er grunnen til disse bevegelsene. Varmen medfører at bergartene i mantelen beveger seg på samme måte som når vann nærmer seg kokepunktet.

Disse bevegelsene fører en varm masse opp mot overflaten, mens kaldere masse synker ned igjen.

o

I sprekkesonene mellom platene strømmer lava masser ut fra de øvre delene av mantelen. Noen av vulkanutbruddene danner nye øyer, Island er et eksempel på en sann øy.

Utvidelsene foregår ikke samtidig og ikke like fort langs hele Atlanterhavskysten. Fordi presset er ulikt fører det til spenninger i fjellgrunnen. Spenningene blir utløst gjennom små forkastninger eller sprekker i jordskorpa. Dette registreres som små jordskjelv på havbunnen siden et stykke av jordskorpa løsner og beveger seg i forhold til skorpa rundt.

Platetektonikk er grunnlaget for alle typer omfattende geologiske prosesser som jordskjelv, vulkanutbrudd og fjellkjededannelse. Nye kontinenter skapes og de gamle forsvinner eller blir slått sammen.

Hva kan skje når platene beveger på seg?

Det kan bli:

  • Jordskjelv
  • Vulkanutbrudd
  • Oppstår fjellkjeder

This slideshow requires JavaScript.

Jordskjelv

Grunnen til at det oppstår jordskjelv er at, kontinentalplatene beveger seg enten mot, fra eller langsmed hverandre bygges det spenninger mellom platene. Etter hvert så vil spenningen  bli så stor at bergartene gir etter

Martine

 

Ofte når platene glir langs hverandre skaper det jordskjelv. Før platetektonikkens prosess hadde skilt kontinentene var det et superkontinent som var alle kontinentene sammen. Superkontinentet ble kaldt for Pangea, som er gresk og betyr “all jord” .

skjermbilde-2016-08-31-kl-16-22-25skjermbilde-2016-08-31-kl-16-38-26

Pangea var et stort kontinent der all land i verden var samlet til et kontinent fram til for 200 millioner år siden. Grunnen til at vi har jordskjelv, vulkanisme og fjellkjededannelser, er at når kontinentene som “henger fast” på jordskorpeplatene settes i bevegelse og forskyver seg dannes de av disse bevegelsene. Når all land i verden var samlet var det er stort hav som Pangea og det havet her Panthalassa. For over 100 millioner år siden hadde jorda bare et kontinent og i et hav før kontinentene ble splittet til kontinentene som vi ser i dag.

Hvis du studerer et verdenskart kan du fort se at kysten av Sør-Amerika og Kysten av Afrika passer sammen.  Det var det den tyske forskeren Alfred Wegener la merke til og i 1912 presenterte han sin teori om Pangea.skjermbilde-2016-08-31-kl-16-39-39

 

Alfred Wegenerjkl

Han var en utdannet astronom som jobbet mest med meteorologi. Han ble også kaldt for kontinentaldriftens far. Wegener og hans bror dro på flere ekspedisjoner til Grønland der han forsvant høsten 1930. Et år senere ble liket hans funnet.

Charlotte

 

Pangea var et stort kontinent der alt land i verden var samlet til et kontinent fram til for 200 millioner år siden.  Den tyske forskeren Alfred Wegener presenterte i 1912 hans teori om Pangea. Teorien hans var at kysten av Sør-Amerika og Kysten av Afrika passer sammen som et puslespill og at fossiler av dyr og planter i Amerika og Europa var identiske og gjorde at han ble overbeviste at kontinentene faktisk engang hadde hengt sammen til et stort kontinent, Pangea. For 200 millioner år siden begynte kontinentene hvert år å bevege seg ut av pangea ved å flytte på seg 10 cm hvert år.

Dagens kontinenter som vi kjenner til i dag, har beveget seg ut av pangea ved å flytte på seg 10 cm hvert år. Der to kontinentalplater går fra hverandre, blir en ny jordskorpe til ved at smeltet stein stiger opp fra mantelen. Der hvor to kontinentalplater krasjer mot hverandre, blir det ofte laget fjellkjeder. Vulkaner kan oppstå der to jordplater går fra hverandre, da strømmer lava opp fra jordas indre. Når en plate blir ”borte” på denne måten, smeltes den og blir gjort om til magma. Kantene mellom platene kan være så tynne at magma presses opp på overflaten. Denne magmaen som kommer opp i disse sprekkene eller ut av vulkaner, kaller vi lava.

Martine & Charlotte

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s