Geometri|SKOLE

I år har vi lært om geometri med 2D figurer. Vi lærte areal og omkretsen av sirkel, trekant, kvadrat, parallellogram, rombe, rektangel og andre mangekantet figurer.

Geometri er den delen av matematikken som handler om egenskaper til romlige legemer (kube, kule, prismer, kjegler osv.) og figurenes form (firkanter, trekanter, sirkler osv.) og størrelser. Ordet geometri kommer via latin av det greske substantivet geometria som igjen er satt sammen av ge = jord (-> geo) og metria, en avledning av metron, som betyr “et mål”. Ordet kan derfor oversettes med “jordmåling”, og det ble i antikken brukt i betydningen “landmålerkunst”.

Jeg synes at geometri var ganske greit å lære fordi vi har hatt det i 8. klasse. så når jeg gjorde oppgavene gikk det ganske greit, det var bare litt vanskelig å huske på regelen til å finne ut arealet og omkretsen av en sirkel fordi den ikke er helt som de andre formlene. Jeg husker ikke helt hva jeg fikk på geometri prøven men jeg tror jeg fikk en høy karakter.

Jeg synes at det er bra at vi lærer geometri for da kan vi for eksempel bruke det vi ha lært i for eksempel, kunst og håndverk. Nå i K&H skal vi lage et speil, så for å finne ut om den er helt rund/helt firkantet er det bra at vi har lært om geometri.

Signatur: Fabian O. Egbele

Charlotte

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s