Lys & Syn

we
fghj

 

 

FARGER

Hvitt lys er satt sammen av alle fargene i regnbuen:gyi

  • Rød
  • Oransje
  • Gul
  • Grønn
  • Blå
  • Indigo
  • Fiolett

 

 

Når lyset treffer en svart overflate, blir fargen absorbert. Men når lyset treffer en hvit overflate, blir strålen spredt i alle retninger. Når en lysstråle treffer et speil, blir lystrålen reflekter i samme vinkel bare på motsatt side. Det kalles for refleksjonsloven.

Lys kan sendes tilbake etter å ha truffet en gjenstand, det betyr at lyset er reflektert. Jo mer den reflekterer jo lysere blir gjenstanden.

Gjennomsiktige materiale (glass og noen typer plast), har egenskapen til å lede lys. Ved andre gjenstander kan lyset bli absorbert eller reflektert. Når lyset går gjennom et materiale kalles det for transmisjon.

Når lys går gjennom et lufttomt rom (vakuum), beveger det seg med utrolige 300 000 km per sekund. Når lyset går gjennom områder der det er atomer og molekyler, beveger det seg med i lavere hastighet, men i luft er hastigheten omtrent det samme som i vakuum. I vann og glass reduseres hastigheten omtrent ¾ og 2/3 av hastigheten i luft.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s