Tsunami

Tsunami

En tsunami er en bølge eller en serie av bølger som er skapt i et vannmassiv av en impulsiv forstyrelse som vertikalt forskyver en vannkolonne. En slik forstyrelse kan for eksempel være andre naturkatastrofer som jordskjelv, skred, vulkanutbrudd, eksplosjoner eller nedfall fra verdensrommet. Tsunami som treffer land kan gjøre enorm skade. Bølgen er så kraftig fordi alt vannet helt fra overflate til sjøbunn er i bevegelse. Det er først når bølgene når grunt vann at de øker i høyde. Samtidig som farten sakker, blir bølgen foran tatt igjen av bølgen bak og sammen kan de to kreftene skape en monsterbølge. Når bølgen nærmer seg land suges vannet tilbake før den virkelige bølgen kommer tilbake. Områder som ligger 15m over havet og inntil en kilometer inn i landet, er de som er mest utsatt for å bli rammet av en tsunami.

tsunami
Betegnelsen brukes spesielt om jordskjelv genererte bølger i Stillehavet. Tsunamier har en bølgelengde som er stor i forhold til dypet og kan forplante seg over store avstander med høy hastighet.  Et stykke fra utspringet vil de forplante seg med en hastighet c = √gh, der h er dypet og g er tyngdens akselerasjon (= 9,81 m-2). Dette er den samme formelen som for tidevannsbølger. Over store havdyp er bølgelengden små, men når bølgene kommer inn over grunnede områder kan de bli meget høye og forårsake katastrofale ødeleggelser. Tsunamier forekommer hyppigst i Stillehavet, men har også en viss forekomst i for eksempel, Indiske hav og i Middelhavet. I stille havet finnes det et varslingssystem der rystelser i havbunnen eller havvannets vekt eller trykk signaliseres til målestasjoner på land via satellitt. Dette fungerer fint når det tar tid fra rystelsen skjer til når bølgen når land slik at man har tid til å i iverksette tiltak, men en annen ulempe med varslingssystemet er at det ofte gir falsk alarm, da ikke alle kraftige undersjøiske jordskjelv lager en tsunami.

tsunami varsel

Tsunamien 24. Desember 2004 i Sumatra, Indonesia:

Før tsunamien kom ble det målt et jordskjelv på 9,3 i styrke, det var vest for øya Sumatra i Indonesia. Tsunamien som ble utløst, traff Sumatra og de øvrige andre kystene kort tid noen timer senere. De nådde Sri.Lankas sørkyst omkring kl.09:29 lokaltid. Noen steder traff de strendene med en bølgelengde på 10 m, men lavere høyder (3-6m) var vanligere. Bølgehøyden avhenger blant annet av hvor langgrunt det er foran stranden, bølgen treffer og hvor kraftig tsunamien som nærmer seg er. 226 306 mennesker i 14 land døde under tsunamien.

india

Slik oppstotsunamien og jordskjelvet i 2004:

Jordskorpa er delt inn i store plater, som ‘’flyter’’ på en bevegelig mantel. Jordskjelvene oppstår ofte i grensene mellom disse kontinentalplatene. I området rundt der jordskjelvet og tsunamien traff er det tre slike kontinentalplater. India-platen, Burma-platen, og Sunda-platen. Mellom disse platene er de lokale jordskjelvsonene. Hoved-skjelvet med en størrelse på 9 på richter skalaen hadde sentrum under burma-platen, 160 kilometer vest for Sumatra og spredte seg nordover. Selve jordskjelvet forårsaket også store ødeleggelser på Sumatra øya. India-platen trakk seg nedover i burma-plata. Der plata forsvinner ned blir det et dyphavsgrøft. Denne sonen kalles en subduksjonssone og i bakkant av denne blir lavaen trykket opp og ut. Det er derfor ofte en kjede vulkaner bak en slik sone. Burma-plata presses lenger nedover og det oppstår en spenning i jordskorpa. Spenningen utløses og burma-plata ‘’spretter’’ tilbake. Dette er selve jordskjelvet. Trykkbølgen forplanter seg gjennom vannet og opp til overflaten. Der dannes det en tsunami. Tsunamien brer seg med en fart på 800 km/t og blir etterhvert langsommere. Mot øst går først en bølge-dal. Derfor synker vannstanden først illevarslende på Sumatra og i Thailand. Mot vest går først en bølge-topp. Sri Lanka og India får derfor ikke et slikt varsel. På dypt hav er tsunamien slak og lang. Først når den bremses opp på grunna, stiger den og slipper løs resten av sine enorme krefter i det, den treffer land.

Hva har jeg lært?

Jeg har lært mye om hvordan en tsunami oppstår og hva en tsunami er. Jeg synes det er spennende og lære om naturkatastrofer og hvordan de oppstår. Jeg har lært mye nytt om tsunami ved å søke på google, wikipedia, norske leksikon og ved bilder som har forklarende tekst på.

Martine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s