Strøm, spenning og ladning

Strøm 

Strøm/elektrisk strøm, er elektrisk ladning i bevegelse. Strøm beveger seg alltid mellom to poler, men den er avhengig av at det finnes en vei som den kan gå mellom polene. Veien kalles for en krets.

Elektriske poler

  • En positiv ladning/positiv pol (+)
  • En negativ ladning/negativ pol (-)

Strøm måles i ampere (A), oppkalt etter André-Marie Ampère.

Spenning

Spenning/elektrisk spenning er den som må forskyve en ladning fra et punkt til et annet i et elektrostatisk felt, som må utføres per ledningsenhet.

Hvis en ledning kobles mellom to punkter med forskjellig spenning, vil elektronene i ledningen begynne å bevege seg. Altså at det går en strøm i ledningen

Spenning måles i volt (V), etter Alessandro Volta.

Ladning

Elektrisk ladning  er de partiklene som er bygd opp av atomene (elektron (-), og proton (+)). Den oppfører seg på en spesiell måte i forhold til hverandre.

  • Like ladninger frastøter hverandre
  • Ulike ladninger tiltrekker hverandre

Hvor stor ledning et materiale får, er avhengig av stoffenes egenskaper. Når en gjenstand som er positiv ladd og en gjenstand som er negativt ladd gnis mot hverandre blir det elektrisk ladd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s